Workshop och underhållning på företaget

Vad har storföretagen Google, Unilever, Maersk och Carlsberg gemensamt? Samtliga har insett värdet av improvisationsteater och skickar ständigt sina anställda på kurser och workshops.

 

I Dramaverkets workshops övas anställda i samarbete, lyhördhet och bejakade på ett kul och lekfullt sätt. En workshop i improvisationsteater leder till en sammanhållen, trygg och energifylld arbetsgrupp!

 

Förutom verksamhetsutveckling erbjuder vi även underhållning till konferensen, kick-offen eller tema-dagen. Med hjälp av publikens förslag skapar vi en helt unik och improviserad föreställning med humoristiska inslag och hög grad av igenkänningshumor!

 

Improvisationsteater är en metod som går bra att använda både som underhållning och utbildning. Kika runt eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig!

"Ett jättebra sätt att lära känna varandra inom en grupp. Upplägget gör att alla törs delta, ingen är bättre eller sämre än någon annan. Att ha roligt ihop ger energi!
”


”Kul att träna på att improvisera. Roligt att göra något annorlunda med sina kollegor. Vi har skrattat så mycket. Tack, ni var jätteduktiga!
”

Vad tjänar ni på en workshop?


Genom våra workshops får era medarbetare tillgång till sin fantasi och kreativitet, och fantasifulla skaparkraft. De lär sig vara bekväma med att vara obekväma. Deltagarna får visa upp nya sidor av sig själv vilket leder till ett mer nyanserat, ödmjukt och flexibelt socialt förhållningssätt. Efter genomförd workshop upplever deltagarna oftast en stärkt gruppkänsla, ökad skaparförmåga samt ett stöttande och bejakande arbetsklimat.

 

Våra workshops leder bland annat till att deltagarna får reflektera och fundera kring:

  • Hur anpassningsbara och flexibla de är i situationer där det råder meningsskiljaktigheter.

  • På vilka sätt rädslan för misslyckande hindrar medarbetarnas innovativa arbetsprocesser.
  • Vad det innebär att arbeta som en enhetlig och sammansvetsad grupp.
  • Hur de genom sitt kroppsspråk kan förmedla empati, förståelse och omtanke för sina kollegor.
  • Vad som krävs för att bli handlingskraftig i situationen istället för overksam i tanken.


Sammanhållning

Genom roliga och förlösande övningar går deltagarna tillsammans utanför bekvämlighetszonen där de får se nya sidor av varandra. I det bejakande, trygga och lustfyllda sammanhanget skapas en stark samhörighetskänsla där deltagarna får träna på att jobba mot ett gemensamt mål och därigenom inrymma den härliga känslan av att tänka och agera som en enhet.

Skapa idéer

Vår utgångspunkt är att alla människor i grunden är fantasifulla, kreativa och spontana. Kreativitetens kraft är inget man lär sig bemästra, det är något man öppnar upp sig inför och lär sig förmedla, vi är alla naturliga improvisatörer. I våra workshops hjälper vi deltagarna att få tillgång till deras egen inneboende skaparförmåga.

Ta tid till varandra

Våra olika aktiviteter bygger på att deltagarna ägnar 100% uppmärksamhet åt varandra. I improvisation handlar det nämligen om ett ”varandraförverkligande" snarare än ett ”självförverkligande”. Boka en workshop hos oss och ge dina anställda bästa förutsättningar för att ta tid till varandra.

Färdigsydda paket 

Samarbete och kreativitet

I den här interaktiva och lärorika workshopen fokuserar vi på samverkan, kreativitet och spontanitet. Med hjälp av avslappnande och lekfulla former övar vi på att släppa censuren och bejaka varandras idéer och förslag. Gemensamt kastar vi oss ut i okända situationer och obevandrade marker. Vi lär oss lyssna på varandra och upplever hur det är att tänka som en enhet för att få erfara hur det är att hamna i Group-flow. Ni blir kort och gott bättre på hur ni gemensamt ska hantera situationer då er ”verksamhetsplan" skitit sig. 


Samarbete och kreativitet är en riktig skrattfest som passar vid kick-off, teambuilding eller social aktivitet.

Kroppsspråk och kommunikation

Vår kropp pratar hela tiden, vare sig vi vill eller inte. Med en blandning av beteendevetenskapliga teoretiska perspektiv och improvisationsteater som metod utforskar vi gemensamt roll- och statusbegreppen. Genom spännande, intressanta och roliga övningar medvetandegörs det komplexa mänskliga samspelet. Med hjälp av praktiska och handfasta övningar lär vi oss hur och på vilket sätt man tar emot och skickar ut signaler, hur roller, status och interpersonella relationer hänger ihop och påverkas av varandra. Här får medarbetarna även möjlighet att på ett kul sätt utforska och visa nya sidor av sig själva, något som brukar uppskattas.

 

Kroppsspråk och kommunikation är en avväpnande, rolig och verkningsfull aktivitet som utvecklar och förbättrar arbetslagets gemensamma kommunikation. Den lämpar sig bra för teambuilding eller som utbildningsaktivitet, både för nya och redan etablerade arbetsgrupper.

Hur ett upplägg kan se ut

Ni kommer till våra lokaler på Drottninggatan 13 (vid Soltorget) eller Verkstadsgatan 1 (Gjuteriet) alternativt så kommer vi till er. Där möts ni upp av en av våra improvisatörer som håller i en workshop. Förväntningar och tankar diskuteras för att därefter gemensamt testa på olika övningar tillsammans . Workshopen avslutas med en gemensam reflektion och utvärdering där vi integrerar erfarenheterna och upplevelserna med intellektuella förtydliganden. Ofta leder detta till olika typer av aha-upplevelser eller insikter.

 

Oavsett vilken typ av inriktning ni valt ligger fokus på att skapa en trygg, sammanhållen och kreativ grupp. Samarbete, spontanitet och bejakande är de centrala ledorden som också följer med oss genom hela träffen. Vi utvecklar er arbetsgrupp i en trygg miljö till en kreativare, bejakande och roligare vardag!

 

Min. antal: 8*

Max. antal: 16*

Tidsåtgång: 2 timmar

* Vid större eller mindre förfrågningar skräddarsyr vi upplägg.

Underhållning

Dramaverket erbjuder även improviserad underhållning till kick-offen, konferensen eller tema-dagen. Vi anpassar mer än gärna underhållningen så att den passar just era behov, förslagsvis som inspiration för vidare diskussion. I samverkan med publiken skapas en helt unik och humoristisk föreställning som är anpassad till den publik vi underhåller. Vi garanterar mycket skratt, engagemang och hög grad av igenkänningshumor, en upplevelse medarbetarna sent glömmer!

 

Vår underhållning är förvisso interaktiv men det betyder inte att vi kommer ta upp er på scenen. Ni kan lugnt luta er tillbaka och njuta av showen!